Produkt: 0 Množství: 0.00EUR
Košík
K pokladně
AD AD
ADLive support
AD
AD

Kamagra® (Sildenafil Citrát)

Stále utrácíte spoustu peněz za značku Viagra? S potěšením Vám můžeme nabídnout přesně stejný lék, jen pod jiným názvem. Bez ohledu na jeho nižší cenu, Kamagra® má přesně stejné složení, stejnou velikost a tvar a stejné dlouhotrvající účinky jako značka Viagra. Jediný rozdíl je ... Kamagra® je mnohem levnější!

Obchodní značka: Kamagra®

Výrobce: Ajanta


Ajanta Pharma

Ajanta Pharma Limited je rozvíjející se globální farmaceutická společnost s prokázanými schopnostmi v oblasti výzkumu produktu, výrobě a uvádění na trh.

Ajanta si vybudovala silné postavení v mezinárodním trhu s vývozy, které přispívají podstatnou částí k celkovým příjmům. Vzhledem ke svému silnému důrazu na kvalitu výrobků a služeb, je Ajanta Pharma oprávněna dodávat léky do různých vládních institucí, jako je zdravotnictví, oddělení obrany služeb a nemocnic v Indii. Ajanta je také certifikovaným dodavatelem mnoha velkých institucí a dobrovolných organizací, jako jsou Lékaři bez hranic a PSV, uvnitř i vně země.

AD AD AD